STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH - wersja skrócona

Dodane przez jsmakowski - pt., 02/02/2024 - 15:12

Kategoria

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

wersja skrócona

  1. Wszyscy dorośli w placówce powinni Cię traktować

z szacunkiem i uwzględniając Twoją godność.

Tak abyś:

- czuł się bezpiecznie

- czuł, że możesz mieć swoje zdanie

- czuł, że tu też masz swoją przestrzeń

  1. Wszyscy wychowankowie powinni Cię traktować z szacunkiem i uwzględniając Twoją godność. Tak samo powinieneś traktować ich Ty.

  1. Każde przemocowe zachowanie o charakterze seksualnym, przemocy fizycznej i psychicznej jest niedozwolone.

  1. Zadaniem dorosłych jest chronić Cię przed krzywdą i przemocą.

Dlatego jeżeli doświadczysz krzywdy zgłoś się do psychologa lub

innych osób do których masz zaufanie.

  1. W sytuacji gdy:

- doznasz krzywdy

- poczujesz się niestosownie

- będziesz nieodpowiednio traktowany przez innych

OTRZYMASZ PEŁNE WSPARCIE.

W razie konieczności zostaną o tym poinformowane odpowiednie instytucje.

Możesz zaufać pracownikom placówki.

Możesz liczyć na ich wsparcie i pomoc. Pomogą Ci w każdej trudnej sytuacji.

Jeżeli będzie taka potrzeba otrzymasz wsparcie specjalistów spoza placówki.

  1. Masz prawo do korzystania z internetu, książek, gazet – ale opiekunowie będą czuwać nad tym, czy nie zawierają one nieodpowiednich dla Ciebie treści oraz z  czego i jak długo korzystasz.

Source URL: https://www.pcus.pl/aktualnosc/komunikaty/728-standardy-ochrony-maloletnich-wersja-skrocona