Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich

Domyślna grafika

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich

Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeznaczona jest dla dzieci, które w danym momencie nie mają możliwości powrotu do rodziny naturalnej. Dysonujemy 14 miejscami dla wychowanków powyżej 10 r. ż. Dzieci młodsze umieszczane są jedynie w sytuacjach, gdy przebywa u nas ich starsze rodzeństwo.

Funkcjonowanie naszej grupy oparte jest na tzw. systemie rodzinnym. Głównym założeniem jest stworzenie warunków jak najbardziej podobnych do tych, które panują w domu rodzinnym. Jednym z głównych celów jest to, by zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. Nasi podopieczni uczestniczą w codziennym życiu, wykonując różne obowiązki, jak np. przygotowywanie posiłków, pranie, sprzątanie, pomoc starszych dzieci przy młodszych. Zadania te wykonywane są pod okiem i nadzorem wychowawcy i przydzielane są według wieku i możliwości dziecka.

Każdy wychowanek ma swojego opiekuna, który kieruje jego procesem wychowawczym w porozumieniu z pozostałymi specjalistami, jak psycholog czy pedagog. W Placówce realizujemy różnego typu działania opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia specjalistyczne. Dbamy również o rozwój zainteresowań i pasji naszych podopiecznych. Organizujemy różnego rodzaju wycieczki, wyjazdy, uroczystości i imprezy. Nasza praca z dzieckiem ma charakter w znacznej mierze indywidualny, ponieważ każdy z naszych wychowanków jest wyjątkowy.

Kontakt:

ul. 1 Maja 43 55-080, Kąty Wrocławskie

tel./ 71 316 66 42, 661 666 617
e-mail: sekretariat@pcus.pl

NIP: 896 157 28 71
REGON: 368912411

KOORDYNATOR

Anna Urbanowicz
e-mail: aurbanowicz@pcus.pl


Source URL: https://www.pcus.pl/strona/placowki/557-placowka-opiekunczo-wychowawcza-typu-socjalizacyjnego-nr-1-w-katach